Projektet genomfördes 2012 med stöd av Kulturförvaltningen vid Stockholms läns landsting inom ramen för projektet Seniorkultur. Elisabet Lindgren, mitt i bilden, berättar om sitt yrke som kommunens första skolsköterska.

Rapport: ”Min berättelse”. Berättande som resurs för metodutveckling i äldreomsorgen [PDF].

Min berättelse.

Projektet var en startpunkt för ett längre samarbete med Ekerö kommun med inriktning på hur berättande kan tas tillvara som en resurs för metodutveckling inom äldreomsorg. Projektet genomfördes i samverkan med personal vid Färingsöhemmet. Efter avslutat projekt fortsatte personalen på egen hand att utveckla arbetet med berättande. Erfarenheterna från projektet vidareutvecklades under en workshop med deltagare från olika omsorgsverksamheter i Ekerö. Förslaget från Narrativ Etnografi att inrikta ett fortsatt utvecklingsarbete på berättande och funktionshinder fick stort stöd och resulterade i ett nytt vidgat projekt Kreativt åldrande – berättarkonst och funktionshinder.