Arbetet med boken inleds under september 2016. Georg Drakos, docent i etnologi & Helena Bani-Shoraka, FD i iranska språk, som båda ingår bland författarna, är bokens redaktörer.

 

Metodbok: Narrativ vård och omsorg

Som en uppföljning av det projekt som har genomförts inom ramen för Kulturrådets satsning på ”kultur för äldre” (2014-2015) pågår framställningen av en metodbok som riktar sig till yrkesutövande och utbildningar inom vård, hälsa och socialt arbete. Metodboken är i sig en del av de utbytesprocesser mellan yrkespraktik, konstnärligt och vetenskapligt arbete som har varit en grund för analyser och vidareutveckling av narrativ praxis i omsorgsverksamheter. Detta möjliggörs genom att bokens författare rekryteras bland deltagarna i det genomförda projektet. Förutom att beskriva modellen för narrativ vård och omsorg kommer yrkesutövare i olika verksamheter att ge egna exempel på hur de utvecklat nya redskap för arbetet med berättande i vid mening.