Projektet har genomförts under 2014-2015 med stöd av Statens Kulturråd och i samverkan med Ekerö kommun, Temabo AB och Kavat Vård.

Läs blogginläggen från delprojekten på webbsidan Narrativ vård och omsorg. Du kan också i efterhand besöka en inspelad heldagskonferens.

Slutrapport om Kreativt åldrande [PDF]

Kreativt åldrande – berättarkonst och funktionshinder

I detta tvååriga projekt, som ingår i Kulturrådets satsning på ”kultur för äldre” har samarbetet med Ekerö kommun utvidgats till Temabo AB och Kavat vård. På ett tidigt stadium utvecklade Georg Drakos en modell för Narrativ vård och omsorg, som ligger till grund för vår modell. I sammanlagt sex delprojekt utvecklades nya redskap för att tillförsäkra alla äldre en egen röst genom att tillämpa modellen. En viktig grund för projektet var det ömsesidiga utbytet mellan yrkesutövande i olika verksamheter inom omsorgen, konstnärligt och vetenskapligt arbete. Inom ramen för detta utbyte framställde filmaren och animatören Stanislaw Przybylski Linder 13 kortfilmer av olika karaktär och som nu i efterhand är ett viktigt hjälpmedel för att sprida och implementera narrativ vård och omsorg i flera verksamheter.