Ett pilotprojekt med start under september 2016 kommer att startas i Nynäshamn. Arbetet genomförs i samarbete med film- och animationsföretaget Elderly Elevated och i samverkan med Nordiska museet.

Ensamkommande barns berättelser

Antalet ensamkommande barn som placeras i s.k. HVB-hem har ökat kraftigt under senare år. Barnen har inbördes många individuella olikheter. Men gemensamt för dem alla är att de har förflyttats från en tillvaro till en annan vid en tidpunkt i livet då de aktivt formar sina personliga identiteter i förhållande till sitt förflutna och genom att orientera sig i en ny och annorlunda tillvaro i Sverige. Mot den bakgrunden förbereder Narrativ Etnografi ett pilotprojekt som ska genomföras i samverkan med personal vid flera HVB-hem. Syftet med projektet är att utveckla nya redskap för narrativ praxis i HVB-hemmets verksamheter för att underlätta för varje ensamkommande barn att hantera sina egna livserfarenheter och växa med hjälp av sina inneboende resurser.