Narrativ vård och omsorg

Vi utvecklar nya redskap i samverkan med personalen för att ta vara på berättande som en resurs för metodutveckling.

Kultur och hälsa

Vi baserar undersöknings- och utvecklingsuppdrag på kunskapsutbyten mellan yrkespraktik, konstnärligt och vetenskapligt arbete.

Narrativ praxis i välfärdsprofessioner

Berättande ett undervärderat medel för kvalitetsutveckling. Vi utvecklar narrativ praxis i samverkan med personalen.